Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa

I edycja studiów podyplomowych

Być człowiekiem to w istocie być odpowiedzialnym. To znać wstyd w obliczu nędzy, chociaż ona nie wydaje się od nas zależna. To być dumnym ze zwycięstwa, które odnieśli nasi towarzysze. To kładąc swą cegłę czuć, że się bierze udział w budowie świata.

Antoine de Saint-Exupéry, Ziemia, planeta ludzi

Idea studiów

Każda organizacja jest unikatowa, każda wymaga diagnozy, analizy i zaprojektowania rozwiązania „szytego na miarę”. Studia Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa są odpowiedzią na zmiany w sposobie myślenia o rozwoju organizacji. Zgodnie z koncepcjami zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, organizacje podejmują działania, mające na celu realizację wspólnych celów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. Rozwój poprzez wdrażanie zmian ma na celu ograniczenie negatywnego wpływu na społeczeństwo i środowisko. W trakcie studiów kładziemy nacisk na aspekty praktyczne i działanie. Uczymy się:

  • jak projektować innowacyjne rozwiązania w zgodzie z koncepcją zrównoważonego rozwoju
  • jak rozwijać organizację poprzez współpracę z otoczeniem społecznym
  • jak dokonywać zmian we własnej organizacji, tak, by działała w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju
  • jak inspirować innych, by chcieli uczestniczyć w budowie zrównoważonych organizacji

Dla kogo?

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju w organizacjach, realizacją programów środowiskowych i społecznych, nawiązywaniem współpracy z partnerami społecznymi, tj. organizacje pozarządowe, czy uczelnie. Zapraszamy również tych, którzy w swoim miejscu pracy chcą promować kulturę opartą na wartościach, organizując szkolenia, czy wdrażając projekty społeczne i środowiskowe.
Zapraszamy w szczególności właścicieli firm, przedsiębiorców, menedżerów średniego szczebla zarządzania, pracowników zajmujących się rozwojem komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, ochroną środowiska, zarządzaniem ludźmi i osoby odpowiedzialne za projektowanie i rozwój procesów organizacyjnych.

Brzmi interesująco?

Pełen opis procesu rekrutacji znajdziesz w zakładce Rekrutacja

Przejdź do strony

Nauka przez działanie

W czasie studiów wykorzystujemy aktywne metody uczenia się oraz kreatywne metody projektowania rozwiązań, m.in. design thinking, rozwiązywanie problemów, warsztaty rozwoju kompetencji menedżerskich, symulacje i analizy studiów przypadku.

Mecenat: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

Studia są organizowane przez Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej we współpracy z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego SA. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, będąc jednym ze strategicznych partnerów Województwa Małopolskiego wzmacniających gospodarczy potencjał regionu, z zaangażowaniem wspiera ideę zrównoważonego rozwoju i budowania nowoczesnego, odpowiedzialnego biznesu. Działamy kompleksowo, w perspektywie długoterminowej i w wielu obszarach. Inicjujemy współpracę przedsiębiorców, samorządów, organizacji pozarządowych, sektora nauki i instytucji otoczenia biznesu w zakresie realizacji pozytywnych społecznie inicjatyw. Wspieramy szereg wydarzeń o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym i prozdrowotnym. Angażujemy się również w kształcenie profesjonalistów w zakresie zarządzania odpowiedzialnym biznesem i budowania nowoczesnej, dojrzałej organizacji, kierującej się zachowaniem równowagi między tym co korzystne zarówno dla biznesu jak i pożyteczne dla społeczeństwa.

Logo Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie

Współpraca z Izbą Przemysłowo-Handlową w Krakowie

Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie jest reprezentowanie interesów gospodarczych firm członkowskich, wspieranie przedsiębiorców w podnoszeniu ich konkurencyjności i innowacyjności oraz promocja działalności gospodarczej w kraju i za granicą.

Jednym z priorytetowych kierunków działania, zapisanych w naszej strategii jest propagowanie wysokich standardów etycznych w biznesie oraz promowanie społecznej odpowiedzialności biznesu.

Przywiązujemy wagę do integrowania środowiska Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MMŚP). W zrównoważonym rozwoju tych przedsiębiorstw widzimy szansę na harmonijną współpracę, zdrową konkurencję i osiąganie sukcesów – nie tylko bieżące, ale również w przyszłości.